ERdosC dávkovací čerpadla

Mp_s.gif (7719 bytes)ERdosC jsou výtlačná, solenoidem řízená membránová čerpadla, která je možné používat pro široké rozmezí dávkování chemikálií. Čerpadla ERdosC jsou vyrobena pro ekonomické dávkování nejpoužívanějších chemických roztoků v oblasti úpravy vody, v přesných dávkách a časových intervalech. Čerpadla jsou velmi přesná, řízena v objemech dávky (pomocí externího signálu) nebo podle času. Umožňují manuální nastavení dávkovaného množství pomocí výšky zdvihu a frekvence dávkování.

Výhody/Složení

  • Materiály čerpacího modulu - pro hlavy a fitinky čerpadel ERdosC se mohou podle potřeby použít různé materiály v závislosti na dávkované chemikálii, například polypropylén, styren-acrylonitril (SAN), PVC, PVDF, teflon, hypalon, viton, keramika a nerez ocel 316SS.
  • Membrány - řešení a konstrukce zabezpečuje prvotřídní kvalitu membrán, dokonalou těsnost a dlouhou životnost.
  • Použitelné pro vysokou viskozitu - přímý tok a dostatečný prostor mezi membránou a hlavou čerpadla umožňuje dávkovat i vysoce viskózní chemikálie. Pro aplikace s ještě vyšší viskozitou jsou dostupné i moduly s většími připojovacími rozměry.
  • Volitelný pěticestný ventil - ventil odvzdušňuje vzduch nebo výpary z hlavy čerpadla, což napomáhá dávkování, při přetlaku uvolní tlak a umožní odvedení chemikálie do nádoby.
  • Konstrukce solenoidu - solenoidy jsou samostatně umístěny v dobře chlazených obalech, které efektivně odvádí teplo, což udržuje konstantní tlak solenoidu na membránu.
  • Progresivní elektronické komponenty - jsou umístěné na plošném spoji, aby se snížil počet kabelových propojení a zvýšila se spolehlivost okruhu. Těsnění zabezpečuje odolnost vůči vodě a elektrické jištění se využívá na ochranu elektronických částí.
  • Progresivní design dávkovacího čerpadla byl certifikován v TSÚ Piešťany, dále podle norem UL pro venkovní i vnitřní aplikace, NSF a CSA.
  • Externí signál, stejně jako manuální nastavení výšky zdvihu a frekvence, umožňuje dávkování.

Aplikace

Chladící systémy: vzhledem k ochraně životního prostředí a úsporám energie se klade stále větší důraz na chladící systémy. Programy chemické úpravy jsou stále více propracované a automatická kontrola jejich vstřikovacích systémů je dnes již samozřejmostí.

Tepelné systémy: programy proti korozi a usazování vodního kamene jsou důležitou součástí úpravy vody v tepelných systémech. Čerpadla série ERdosC jsou cenově výhodným a spolehlivým výběrem při dávkování přesných množství ihnibitorů koroze do napájecí vody a kondenzačních systémů.

Čištění vody: systémy na odstraňování nerozpuštěných látek, od velkých průmyslových závodů až po místní samosprávy, využívají moderní koagulanty a flokulanty se širokým rozpětím viskozit.

Dezinfekce pitné vody: dávkovací čerpadla jsou ideální pro dávkování chemikálií, které ničí baktérie v pitné vodě, pro domácí i průmyslové využití.

Kontrola chutě, barvy a zápachu: oxidací dávkováním oxidačních činidel se odstraňují nevhodné látky jako železo, sirovodík a vylepšují se tak senzorické vlastnosti pitné vody.

Bazény: dávkovací čerpadla zabezpečují dezinfekci bazénů, upravují pH a ničí nebezpečné baktérie v komerčních aplikacích dávkováním kyselin, louhů a oxidačních činidel do bazénů.

(zpět)