ER/Kinetico Quadra-FloTM Filtr/Změkčovač

Quad F/SQuad Para-flo Filtr/Změkčovač je revoluční systém na úpravu vody, který spojuje dvě funkce úpravy vody v jednom kompaktním zařízení. Systém umožňuje kombinaci vysoce efektivní filtrace se změkčováním vody nebo filtrace a redukce nepříjemné chuti, zápachu a změkčování. Jako všechny zařízení Kinetico i Quad Filtr/Změkčovač používá neelektrickou řídící hlavu, která reguluje provoz a protiproudní praní v závislosti na měření objemu upravené vody. Vrchní tank používá pro předfiltraci filtrační médium Macrolite - Ceramic nebo aktivní uhlí, spodní tank pak obsahuje ionexovou pryskyřici. Tento dvoustupňový systém médií umožňuje Quad Filtr/Změkčovači dvojfázovou úpravu, která byla v minulosti možná jen při použití více systémů.

Koncept Para-Flo

Zařízení Quad používají pro zvýšení účinnosti systém paralelního provozu tanků - Para-flo. Většinu času upravují vodu oba dva tanky současně. Pokud je však u jednoho tanku potřebná regenerace, druhý tank zabezpečuje kontinuální dodávku upravené vody a naopak. Po regeneraci pokračuje tank v paralelním provozu. Koncepce Para-flo zvyšuje účinnost tím, že snižuje tlakovou ztrátu v zařízení a umožňuje větší průtoky v kompaktnějším systému, a zároveň zaručuje nepřetržitou dodávku upravené vody.

Quad Keramika

Část Quad jednotky určená pro keramickou náplň používá patentované keramické médium Macrolite na jemnou filtraci před změkčováním na ionexové pryskyřici. Médium Macrolite, které je schopné filtrovat 5 mikronů, odstraňuje z vody před vstupem na ionexovou pryskyřici oxidy železa a sedimenty. Když voda proteče přes keramické médium, dostane se do části tanku s ionexovou pryskyřicí, která z vody odstraní zbylé oxidy železa a tvrdost vody. Tímto způsobem může Quad Filtr / Změkčovač zabezpečit filtraci, odstranit železo a zároveň zajistit základní změkčení vody. A toto všechno poskytuje Quad Filter / Změkčovač bez dalšího přídavného zařízení.

Quad aktivní uhlí

Quad Carbon používá aktivní uhlí ve vrchní části a ionexovou pryskyřici ve spodní části tanku. Quad Carbon jednotka zajišťuje víceúčelovou úpravu vody a to vše v jednom zařízení. Odstraňuje sedimenty, nepříjemnou chuť a zápach a organické sloučeniny v horní části tanku, zatímco ve spodní části tanku odstraní tvrdost vody a zároveň železnaté ionty. Voda nejprve protéká přes aktivní uhlí, kde se zbaví sedimentů, nepříjemné chuti, zápachu a organických látek, které by zanesly ionexovou pryskyřici a poté voda vstupuje do části s ionexovou pryskyřicí, která odstraní tvrdost, železnaté ionty a mangan obsažený ve vodě. Shrneme-li výše uvedené funkce je Quad Carbon jednotka efektivní, víceúčelové zařízení s minimálními nároky na údržbu.

Výhody

  • Dvojitá a víceúčelová úprava v jednom zařízení.
  • Paralelní provoz - snižuje tlakovou ztrátu v systému a umožňuje větší průtoky kompaktní jednotkou.
  • Dvojitý tank - kontinuálně upravuje vodu po celých 24 hodin.
  • Není potřeba připojení na elektrickou energii.
  • Systém samoregulace - systém se regeneruje, jen pokud je to potřeba.
  • Plně automatický systém - není potřeba výměna filtračních vložek !

Aplikace

Odstranění železa (všeobecné), domácnosti, myčky nádobí a lahví, prádelny, restaurace a hotely, předúprava před deionizací, předúprava před reverzní osmózou …a jiné

(zpět)