Model KS60ER/Kinetico jsou první a jediné zcela automatické změkčovací systémy, které nejsou napájeny elektrickým proudem. Skládají se ze dvou tanků (duplexu) naplněných katexovou pryskyřicí a řídícího modulu, který spojuje oba tanky. Modul automaticky uvádí do chodu back-wash a regeneraci pryskyřice, přepínání chodu z jednoho tanku na druhý a vypouštění vody použité pro regeneraci do odpadu. Řídící modul (hlava) měří množství vody proteklé systémem pomocí kontrolních disků. Po průtoku určitého množství vody se automaticky spouští regenerace a tok upravované vody je předán z jednoho tanku na druhý. Množství vody proteklé mezi regeneračními cykly je dáno přepočtenou tvrdostí vody, která závisí na množství vápníku, hořčíku, železa a manganu. Podle přepočtené tvrdosti se určuje typ kontrolního disku, který spouští regeneraci.

Výhody změkčovacího systému ER/Kinetico

Díky tomu, že systém je nezávislý na elektrické energii má ER/Kinetico řadu výhod, které jiné systémy nemají:

  • Dvojitý tank upravuje vodu 24 hodin denně... dokonce i během regenerace. I voda používaná pro regeneraci je už změkčená, z čehož vyplývá účinnější regenerace a nižší spotřeba vody a soli.
  • Není třeba elektrické energie! Odpadá riziko výpadku elektrické energie, poškození procesoru v řídícím modulu zkratem nebo úrazu obsluhy elektrickým proudem.
  • Systém "poptávky". Šetří vodu a sůl tím, že regeneruje pouze pokud je to skutečně potřeba. Systém nevyžaduje žádné dodatečné rezervní kapacity pro uspokojení zvýšené spotřeby. Zabraňuje nepotřebné regeneraci a snižuje tak provozní náklady.
  • Efektivní využívání vody a soli. Snížením spotřeby vody se sníží spotřeba soli a tím i provozní náklady.
  • Ventily a tanky odolné proti korozi. Dlouhá životnost a odolnost i v agresivním prostředí.
  • Celým systémem protéká jen čistá, filtrovaná voda. To znamená vyloučení mechanických problémů a servisu.
  • Jednoduchá údržba. Jen přidáváte sůl.
  • Protiproudá regenerace změkčenou vodou. Zvyšuje se účinnost regenerace a kvalita vody.

V závislosti na velikosti aplikace, kvalitě vstupní vody a požadované kvalitě výstupní vody, si můžete vybírat z různých velikostí zařízení ER/Kinetico.

(späť)