Earth Resources duplexní automatický změkčovač
model ERWSK-30 s objemovým řídícím ventilem


 

        

Změkčovač ERWSK-30 z řady automatických
změkčovačů Earth Resources v duplexovém
provedení s objemovým řídícím ventilem vč.
solankového tanku na regenerační sůl.

Model ERWSK-30 je určen pro průtok do 30 l/min
a k úpravě vody s celkovou tvrdostí až do 41°dH

Základní charakteristika

·         Změkčovač ERWSK-30 se sestává ze dvou media tanků se
společným objemovým řídícím ventilem, který automaticky
kontroluje “změkčovací” proces, regeneraci ionexu, proplach
náplně a přepínání z jednoho tanku na druhý.

·         Objemový řídící ventil umožňuje přesné stanovení regeneračního
cyklu! K regeneraci dochází pouze, když je skutečně třeba
regenerovat, to znamená po protečení určitého množství vody.

·         Duplexové uspořádání změkčovače zajišťuje nepřetržitou
dodávku změkčené vody. Úprava vody 24 hodin denně.

·         Každý media tank změkčovače ERWSK-30 obsahuje 13 litrů
silně kyselého katexu, který na principu iontové výměny odstraní
 z vody Ca
2+ a Mg2+ kationty tzn. celkovou tvrdost vody.

·         Regenerace katexu je protiproudá a provádí se roztokem chloridu
sodného (NaCl). Voda používaná pro regeneraci je už změkčená,
z čehož vyplývá účinnější regenerace a nižší spotřeba vody a soli.

·         Změkčovač nevyžaduje napojení na elektrický zdroj. Odpadá
riziko výpadku elektrické energie, poškození procesoru v řídícím
modulu zkratem nebo úrazu obsluhy elektrickým proudem.

·         Je nutné, aby se systém nacházel v blízkosti odpadu.
Do odpadu je nutné odvést vodu, která je použita k proplachu
a regeneraci katexové pryskyřice.

·         Řídící modul, ventily I tanky jsou zhotoveny z materiálů
nepodléhající korozi. Provedení změkčovače zajišťuje spolehlivý
a dlouhodobý provoz.

·         Kontrolním mechanismem řídícího modulu prochází pouze čistá,
změkčená a filtrovaná voda. Tím se snižuje opotřebení materiálu,
eliminuje se tvorba vodního kamene přímo v řídícím modulu
a snižují se provozní náklady.

·         Jednoduchá údržba. Doplňuje se pouze sůl do zásobního tanku.

 

·         Schváleno US FDA, NSF a MZČR. 

 

 

Popis funkce řídícího ventilu:        


Řídící ventil v principu funguje jako vodoměrné zařízení, které měří množství vody upravené změkčovačem. Objem upravené vody je kontrolován přes řídící disk v modulu. Podle kvality vstupní vody (celkové tvrdosti vody) je řídící modul změkčovače vybaven odpovídajícím měřícím diskem. Po průtoku daného množství vody odpovídající použitému měřícímu disku (viz. tabulka dále) se automaticky spouští regenerace a výroba upravené vody je přepnutá na druhý tank (střídavý provoz tanků). Odpadní voda z regenerace a proplachu katexu je vedena drenážním ventilem z řídícího modulu přes odpadní hadici do volného atmosférického odpadu. Během regenerace změkčovače není přerušena dodávka upravené vody do spotřeby.

Příklad: Vstupní voda obsahuje 20°dH (stupňů německých) celkové tvrdosti. Pro tuto vstupní vodu bude kontrolní modul vybaven měřícím diskem č. 4, který definuje, že množství upravené vody prvním tankem bude 1183 litrů a poté se spustí jeho regenerace a výroba je přepnutá na druhý tank.

 

 

 

 

Earth Resources změkčovač model ERWSK-30

specifikace

 

 

 

 

PROVOZNÍ SPECIFIKACE

Provozní výkon*                                               1,8 – 0,6 m
Průtok doporučený max.                                  30 l/min (∆P ≈
3/hod  1 bar)
Uspořádání systému                                        duplex –střídavý
Regenerace katexového lože                           protiproudová

KOMPONENTY
Rozměr média tanku                                 18 x 89 cm (průměr x výška)

Počet média tanků                                                         2
Materiálové provedení tanků                              PE / sklolaminát

Množství ionexu                                                          13 l / tank

Ionexová pryskyřice                                          silně kyselý katex

Řídící modul                                               ne-elektrický objemový ventill

Měřící turbínka                                     polypropylén, rozsah 1,1 – 94 l/min

Solankový tank - rozměr                               28 x 28 cm, výška  97 cm 

Solankový tank - kapacita                                   75 kg tablet. soli

Rozměry změkčovací jednotky                  381 x 178 mm, výška 1042 mm
Hmotnost (přepravní / provozní)                                 48 / 64 kg

 

PROPOJENÍ

Vstup / výstup                                                       ¾´´ nebo 1´´ adapter

Propojení do odpadu                                      13 mm konektor na hadici

Propojení se solank. tankem                          10 mm konektor na hadici

Elektrické zapojení                                                       žádné

 

SPECIFIKACE REGENERACE

Množství soli na regeneraci 1 tanku                              1,2 kg

Doba regenerace (1 tank)                                             40 min

Omezovač průtok proplachu                            zabudovaný – 5,3 l/min
Odpadní voda na regeneraci 1 tanku                               110 l

 

VSTUPNÍ VODA

Tlak                                                                              2,0 – 8,0 bar

Teplota                                                                           2   45 °C  
pH                                                                                    5 – 10

Tvrdost celková max.                                                      41 °dH

 

*           Provozní výkon změkčovače závisí na celkové tvrdosti vstupní vody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabulka: Kapacita a provozní výkon změkčovače ERWSK-30 vzhledem k tvrdosti vstupní vody

Model ERWSK-30

 

 

 

Měřící disk č.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Tvrdost celková (°dH) vstupní vody

6

11

17

22

27

31

36

41

Kapacita tanku (litr)

4732

2366

1577

1183

946

789

676

591

Provozní průtok* (m3/h)

1,8

1,5

1,5

1,2

0,9

0,8

076

0,6

*           Provozní průtok udává maximální hodinový výkon změkčovače vzhledem k tvrdosti vstupní vody, provozní průtok změkčovače závisí na typu aplikace, požadované účinnosti změkčení, zatížení katexu, tlakových a hydraulických parametrech aj.