ER Demineralizace
 

KDIZdroje vody často obsahují rozpuštěné látky, které ve vodě disociují a vytvoří elektricky nabité částice - ionty. Koncentrace těchto iontů je relativně nízká a je příčinou elektrické vodivosti vody. To může způsobovat v mnoha komerčních a průmyslových aplikacích problémy. Proces deionizace spočívá v odstranění nabitých částic ze zdroje vody. Již mnoho let se pro tento účel používá ionexová pryskyřice. Její použití má několik výhod - vysoká kapacita, stabilita, snadno se regeneruje a zanedbatelný vliv teploty na proces výměny iontů. V současnosti bylo vyvinuto mnoho různých typů pryskyřice pro specifické účely.

Earth Resources nabízí systém deionizace pro řadu různých aplikací, od malých jednotek pro laboratoře až po výrobu ultračisté vody v elektrotechnickém průmyslu.

Výhody

  • Kompaktnost systému
  • Použití Kinetico hlavy pro účinný automatický
  • Dostupný široký rozsah výstupní čistoty vody (50.000 ohm/cm až 18Megohm/cm)
  • Možnost automatizace systému


(zpět)