ER/Kinetico Quad Filtr/Filtr

Quad Para-flo Filtr/Filtr je revoluční systém na úpravu vody, který spojuje dvě funkce úpravy vody v jednom kompaktním zařízení. Systém umožňuje vysoce efektivní filtraci kombinovanou s dechlórací, redukcí nepříjemné chuti, zápachu a obsahu organických látek. Jako všechny zařízení Kinetico i Quad Filtr/Filtr používá neelektrickou řídící hlavu, která reguluje provoz a protiproudní praní v závislosti na měření objemu upravené vody. Jednotka se skládá ze dvou tanků, ke kterým je připojena řídící hlava. Vrchní tank používá filtrační médium Macrolite - Ceramic na jemnou filtraci, a ve spodním tanku je vysoce kvalitní granulované uhlí. Tento dvoustupňový systém médií umožňuje Quad Filtr/Filtru dvojfázovou úpravu, která byla v minulosti možná jen při použití více systémů.

Koncepce Para-flo

Zařízení Quad používají pro zvýšení účinnosti systém paralelního provozu tanků - Para-flo. Většinu času upravují vodu oba dva tanky současně. Pokud však u jednoho tanku probíhá praní, druhý tank zabezpečuje kontinuální dodávku upravené vody a naopak. Po vyprání pokračuje tank v paralelním provozu. Koncepce Para-flo zvyšuje účinnost tím, že snižuje tlakovou ztrátu v zařízení a umožňuje větší průtoky v kompaktnějším systému, a zároveň vám zaručuje trvalou a nepřerušovanou dodávku upravené vody.

Quad keramika / aktivní uhlí

Část Quad jednotky určená pro keramickou náplň používá na jemnou filtraci před filtrací na aktivním uhlí patentované keramické médium Macrolite. Médium Macrolite, které je schopné filtrovat až 5 mikronové částice, odstraňuje z vody sediment, oxidy železa, mangan a sirovodík. Když voda proteče přes keramické médium, dostane se do části tanku s granulovaným aktivním uhlím, které z vody odstraní nepříjemnou chuť, pach a organické látky. Ve spojení s jednoduchým chlórovacím systémem, může Quad Filtr / Filtr zabezpečit čištění, filtraci sedimentu, odstranění železa a zároveň dechlóraci, redukci nepříjemné chuti, pachu a obsahu organických látek. Celé toto zařízení je neelektrické, kompaktní a nenáročné na údržbu.

Výhody

  • Dvojitá a víceúčelová úprava v jednom zařízení.
  • Paralelní provoz - snižuje tlakovou ztrátu v systému a umožňuje větší průtoky kompaktní jednotkou.
  • Dvojitý tank - kontinuálně upravuje vodu po celých 24 hodin.
  • Není potřeba připojení na elektrickou energii.
  • Systém samoregulace - systém se regeneruje, jen pokud je to nutné
  • Plně automatický systém - není potřeba výměna filtračních vložek!

Aplikace

Odstranění železa (všeobecné), domácnosti, myčky nádobí a lahví, prádelny, restaurace, hotely, předúprava před ionizací, předúprava před reverzní osmózou, …a jiné

(zpět)