Neutrální dekarbonizace

Silně bazický anex, který se používá u této metody, odstraňuje anionty způsobující alkalitu, a zároveň snižuje obsah síranů a dusičnanů. Jednou z výhod této metody je, že pH zůstává stabilní a nevzniká CO2, tak jako při slabě kyselé dekarbonizaci. Na regeneraci silně bazický anex používá sůl v kombinaci s malým množstvím hydroxidu sodného. Této metodě musí předcházet změkčování, protože nejsou odstraňovány vápenaté a hořečnaté ionty, které by mohly vytvořit sraženinu.

(zpět)