Vstřikování vzduchu

Injektáž vzduchu do vodního zdroje lze uskutečnit několika způsoby. Jedním z nich je použití injektoru (venturiho) vzduchu. Samotné řešení injektáže vzduchu je jednoduché, avšak navržení účinného zařízení v praxi je složitější proces. Injektor je navržený tak, aby v jeho první části stoupal tlak procházející vody. V druhé části se injektor rozšiřuje, tlak klesá a vytváří se tak určitý podtlak. Ve střední části systému je na T-kus napojený další přívod, kterým je do vody díky vytvořenému vakuu nasáván vzduch*.

(*) V závislosti na aplikaci je možné místo vzduchu použít i jiné látky, například ozón nebo chlór.

Earth Resources nabízí široké spektrum injektorů pro komerční i průmyslové použití. Tyto injektory jsou velmi účinné, venturiho typ s patentovaným designem, který umožňuje nasávání vzduchu u většiny modelů už při rozdílu vstupního a výstupního tlaku jen 20%. Injektory mají dlouhou životnost a bezporuchový provoz díky jednolité konstrukci z chemicky odolných materiálů.

Výhody

 • Bezproblémový provoz - žádné pohyblivé části, které by se mohly opotřebit
 • Výborná odolnost proti chemikáliím - polypropylen, PVDF nebo nerezavějící ocel
 • Energeticky úsporné - minimální požadavky na spotřebu energie u většiny instalací
 • Nízké pořizovací náklady a snadná instalace
 • Vysoká účinnost při míchání kapalin
 • Vysoká nasávací schopnost pro plyny

Typické aplikace

 • Injektáž plynů (ozón, kyslík, chlór, dusík, oxid uhličitý CO2)
 • Injektáž kapalin (chemikálie, polymery, dezinfekční prostředky)
 • Aerace-provzdušňování (BOD/TOC redukce, oxidace, kontrola zápachu)
 • Odstranění prchavých kontaminantů (VOCs, CO2, sirovodík H2S, radon)
 • Použití ve výrobě potravin a nápojů, v gastrozařízeních, při výrobě chemikálií, ve farmaceutickém průmyslu, v zemědělství, městských rozvodech vody a další…

(zpět)