Systémy odplyňování

Earth Resources dokáže navrhnout a dodat speciální zařízení na odstranění plynu z vodního zdroje. Takovými plyny jsou například oxid uhličitý CO2 nebo methan CH4, který se často nachází v povrchových vodách. Vysoký obsah CO2 ve vodách není žádoucí, protože reakcí vzniká kyselina uhličitá a způsobuje tak korozi. Methan je hořlavý a výbušný plyn, a proto nebezpečný. Jedním ze způsobů, jak zabránit hromadění těchto plynů je jejich odvětrávání pomocí odplyňovací věže. Typickou aplikací pro použití tohoto zařízení je fáze úpravy vody po průchodu iontoměničem, kdy jedním z vedlejších produktů je právě CO2. Odvětráním ve věži se odvede oxid uhličitý do atmosféry a následně můžeme vodu dále upravovat.

(zpět)