ER/Kinetico Mach OverDrive™ filtry
s protiproudovým oplachem

ER/Kinetico OverDrive filtry jsou řešením pro široké spektrum potřeb úpravy vody. Voda je filtrována nebo upravována průchodem přes různá média jako je granulované aktivní uhlí, birm, kalcit, keramické nebo AG filtrační médium (viz druhá strana). Podle druhu použitého média tak upravujeme chuť, zápach, pH, odstraňujeme železo, zákal a jiné problémy s vodou. Filtry Mach OverDrive jsou neelektrické a zcela automatizované systémy. Skládají se ze dvou tanků spojených jedním modulem, který podle potřeby automaticky reguluje praní a přepínání z jednoho tanku na druhý, když je to potřeba. Systém zabezpečuje nepřetržitý přísun upravené vody.

Výhody systémů ER/Kinetico

  • Dva tanky. Filtrovaná a upravená voda dostupná 24 hodin denně… dokonce i během praní. Dokonalé vyprání média filtrovanou vodou zabezpečuje bezporuchový provoz.
  • Není potřeba elektrická energie ! Nehrozí riziko úrazu, nesprávné činnosti zařízení a problémů souvisejících se zkratem anebo výpadkem elektrické energie.
  • Paralelní provoz tanků. Zvyšuje kontaktní čas průtoku filtračním médiem. Kvalitnější úprava, vyšší účinnost, větší průtok a delší životnost média.
  • Potřeba vody. Šetří vodu a snižuje množství odpadové vody tím, že praní probíhá, když je to skutečně potřeba.
  • Efektivní využití vody. Nízká spotřeba vody. Kompaktní média mají nízké požadavky na spotřebu oplachové vody.
  • Pružnost systému. Možnost využití různých médií pro široké spektrum potřeb úpravy vody. Zlepšení senzorických vlastností, úprava pH, odstraňování železa, zákalu a jiných problémů s vodou.
  • Ventily a tanky odolné proti korozi. Dlouhá životnost a odolnost i v agresivním prostředí.
  • Celým řídícím systémem protéká jen čistá, filtrovaná voda. To znamená vyloučení mechanických problémů a servisu.
  • Všechny jednotky jsou registrované NSF a vyrobené z materiálů schválených USFDA.

V závislosti na průtoku vody jsou modely 60, 100, 2000 anebo další modely systémů na úpravu vody ER/Kinetico přizpůsobené specifikům pro malých, komerčních a průmyslových aplikací. I přesto, že Vám jiné systémy nabízí různá přídavná zařízení, žádné z nich Vám nemůže nabídnout všechny výhody úpravy vody tak rychle a efektivně jako systémy ER/Kinetico.

 Mach60 Mach100  Mach2000

Filtr Mach 60 OD

Filtr Mach 100 OD

Filtr Mach 2000 OD

 

(zpět)